Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

І. Загальні положення Правила благоустрою міста Кілія (надалі – Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

 1.1. Визначення термінів У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах міста;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

органи місцевого самоврядування – міська рада, її виконавчий орган, відділи, управління та інші створювані радою виконавчі органи відповідно законодавства України у сфері місцевого самоврядування;

червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

автостоянка – спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

користувач земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

мала архітектурна форма функціонального призначення (для здійснення підприємницької чи господарської діяльності) – невелика споруда площею забудови до 30 м2, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

мала архітектурна форма декоративно-технологічного призначення – невелика споруда, що зводиться під час благоустрою території для організації міського середовища та забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик і вимог (лавки, фонтани, світильники, парапети, підпірні стінки, альтанки, тощо).

1.2. Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

1.3. Правила розроблено згідно з Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.

1.4.Правила благоустрою території м.Кілія  / в подальшому –Правила/ є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою і утримання  об”єктів благоустрою м.Кілія, визначає правові, економічні та організаційні основи.

1.5. Правила, прийняті Кілійською міською радою в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на території міста органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами, які перебувають на території міста.

1.6. Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках мають право брати участь в обговоренні проекту цих правил, прийнятті їх установленим порядком, а також приймати участь у їх виконанні та контролі за їх виконанням.
ІІ. Утримання територій об’єктів благоустрою

2.1. Комплексний благоустрій

Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території міста (мікрорайон, квартал, парк, вулиця, провулок) робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення комфортності мешкання жителям та гостям міста.

Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою здійснюється на основі відповідних державних програм, генерального плану розвитку міста, транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів благоустрою територій та проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з урахуванням природнокліматичних умов і містобудівних особливостей міста (району), експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів.
Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над або під інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

Проектна документація на виконання робіт з благоустрою території, прокладання підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста Кілія та затверджується замовником в установленому порядку.

План благоустрою та озеленення земельної ділянки у місті Кілія виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні.

Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.
2.2. До об’єктів благоустрою міста належать:

1) території загального користування:

а) парки (парки культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні майданчики, дитячі майданчики, історичні національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади та сквери;

б) пам’ятники культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

г) пляжі;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) прилеглі території до будівель та споруд;

4) закріплені зони інженерних мереж;

5) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.
2.3. Елементами благоустрою є:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі і споруди системи інженерного захисту територій;

7) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми;

10) громадські та пересувні вбиральні;

12) інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

  1. 4. Обов’язки учасників правовідносин в сфері благоустрою

Керівники підприємств, організацій, установ, незалежно від їх відомчої належності і форм власності, підприємці, громадяни, які мають житлові будинки, будівлі та споруди іншого призначення у особистій власності або користуванні, зобов’язані забезпечувати:

2.4.1 Постійне утримання територій та об’єктів у належному технічному стані і зовнішньому вигляді, своєчасний ремонт об’єктів, фарбування фасадів, будівель і малих архітектурних споруд, благоустрій та озеленення прилеглих територій, косіння газонів, встановлення урн, оновлення табличок із назвами вулиць та номерних знаків на будинках, назв підприємств, установ, організацій, тощо. В разі відсутності технічних чи інших можливостей проводити дані роботи, керівники підприємств, організацій, установ повинні укласти угоду на проведення цих робіт зі спеціалізованим підприємством.

Межі прибирання, благоустрою та озеленення прилеглої території встановлюються від меж закріплених територій до дороги, включаючи прибордюрну частину, ливнесток.

При відсутності з будь-якого боку об’єктів і споруд іншої організації, межа прилеглої території визначається на відстані 10 м від огорожі підприємства, організації, установи.
Межами прилеглих територій до кіосків, павільйонів, лотків визначається ділянка в радіусі 5 метрів від кута споруди.

2.4.2. Встановлення урн:

— торгівельними підприємствами — біля входу і виходу з приміщення, біля торгових палаток, павільйонів, ларьків та інших споруд;

— підприємствами, організаціями, установами, іншими суб’єктами господарювання — напроти своїх будівель, біля входу і виходу з приміщень;

— підприємствами комунального господарства — в парках, скверах, на площах, зупинках громадського транспорту та інших об’єктах благоустрою, які за ними закріплені.

Тип урн визначаються відповідним управління міськвиконкому і пропонуються вищезазначеним су6’єктам господарювання.

Урни повинні постійно утримуватись в належному технічному стані і звільнятись від сміття по мірі їх накопичення.

2.4.3. Укладання договорів зі спеціалізованими підприємствами міста на вивіз сміття, опалого листя та відходів згідно з санітарними паспортами та здійснення своєчасної сплати за вивіз сміття та опалого листя відповідно до діючих тарифів.

Договори на вивіз сміття, опалого листя та відходів на наступний рік укладаються юридичними та фізичними особами із спеціалізованими підприємствами не пізніше, ніж за два місяці до кінця поточного року.

Складання сміття та промислових відходів, вивезення їх у не визначені для цього місця, а також спалювання на території міста забороняється.

Забороняється винесення сміття, прибраного з територій підприємств, організацій, установ, прибудинкових територій, тротуарів, газонів на зелені смуги вулиць і провулків, дороги, а також складування на них будівельних матеріалів.

2.4.4. Укладання договорів із спеціалізованими підприємствами на вивіз будівельних відходів або договір на їх прийняття на міський полігон твердих побутових відходів при отриманні дозволу на початок будівництва.

У разі знесення будинків, зобов’язані у двотижневий термін з дня відселення мешканців виконати дератизаційні роботи, очистити земельну ділянку і вивезти сміття від розбирання споруд, обладнати в’їзд і виїзд згідно із встановленими нормами будівництва.

Після закінчення будівництва чи ремонту об’єкта у двотижневий термін вивезти з його ділянки сміття.

2.4.5. Своєчасне очищення, утримання в справному стані надвірних туалетів.  Проводити не менше одного разу на тиждень їх дезінфекційну обробку.

2.4.6. Проведення планових заходів щодо знищення гризунів та комах в приміщеннях і на прилеглих територіях, укладання договорів із спеціалізованими організаціями на проведення дератизаційних та дезінсекційних робіт.

2.4.7. Систематичне і своєчасне знищення бур’янів та об’єктів рослинного карантину, косіння газонів на прилеглих та закріплених територіях. Газони необхідно скошувати при досягненні висоти травостою 15 — 20 см. Висота травостою, що залишається, повинна бути 4 — 5 см.

Якщо суб’єкти господарювання не мають можливості самостійно виконувати роботи з косіння газонів, то вони зобов’язані укласти договір зі спеціалізованим підприємством на відповідні роботи.

2.4.8. Своєчасне очищення дахів, водостічних труб, карнизів від льоду із забезпеченням заходів безпеки, виставленням огорож тротуарів і негайним подальшим прибиранням скинутого з дахів снігу і льоду.

2.4.9. В період снігопадів очищення від снігу доріг, мостів, шляхопроводів, майданів та тротуарів необхідно починати одразу після початку снігопаду і виконувати цілодобово, не допускаючи утворення ожеледиці.

На тротуарах першочергово очищуються проходи шириною не менше 1 метра силами підприємств, установ, організацій та приватних домовласників, які утримують прилеглі території.

Керівники усіх підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити заготівлю піску за нормами не менше 3 м3 на 1 тисячу квадратних метрів площі, що прибирається.

Негайне посипання протиожеледними матеріалами доріг, тротуарів, очищення асфальтобетонного покриття від затверділого снігу та льоду здійснювати  лопатами, скребками і спеціальною технікою, а вивезення снігу і льоду — лише в спеціальні місця, визначені виконавчим комітетом міської ради.

2.4.10. Виїзд вантажних та спеціалізованих транспортних засобів на вулиці міста в належному технічному та санітарному стані з чіткими номерними знаками, чистими кузовами, обладнаними брезентами для накриття сміття.

Перевезення всіх видів вантажів з дотриманням санітарних норм і забезпеченням чистоти під час транспортування.

2.4.11. Обов’язками усіх громадян міста є дбайливе та економне витрачання питної води. Використання її для поливу зелених насаджень і присадибних ділянок дозволяється лише тим громадянам, які уклали на це договір та встановили лічильники води.

 

2.5. Благоустрій та утримання територій житлової, виробничої та громадської забудови

2.5.1. До об’єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах міста, на яких розміщені об’єкти житлової забудови, виробничі та громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування.

2.5.2. Благоустрій територій житлової, виробничої та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, правил забудови міста Кілія, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

2.5.3. На стадії відведення земельної ділянки для розміщення об’єктів суб’єкти господарської діяльності та громадяни повинні забезпечити розробку проекту озеленення /благоустрою/ власної та прилеглої території та провести озеленення, оборудувати тротуаром, ливнестоком.

2.5.4. При здачі збудованих об’єктів в експлуатацію, приймання їх державною комісією здійснюється з урахуванням благоустрою прилеглих до них територій відповідно до розробленого проекту озеленення  та збудови тротуару і ливнестоків.

 

2.6. Забезпечення благоустрою територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок

2.6.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій та утримання в належному санітарному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності, оренди чи праві користування відповідно до законодавства та прилеглої території.

2.6.2. Проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бордюрного каменю проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, а в інших випадках на відстані 5 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією).

2.6.3. Відповідні посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю громадян, на власних та підпорядкованих територіях, відповідно до чинного законодавства.

У разі виконання самовільних робіт та не забезпечення відповідного благоустрою відповідальність несе власник об’єкта благоустрою (балансоутримувач території) та виконавець робіт.

2.6.4. Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

2.6.5. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої території /газон, тротуар, ливнесток/ проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

2.6.6. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання територій загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

2.6.7. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться виконавчим органом Кілійської міської ради.

 

2.7. Прибирання території міста

2.7.1. Прибиральні роботи проводяться у відповідності до цих правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій відповідних галузевих відомств.

2.7.2. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначені п. 2.4.1 цих Правил.

2.7.3. Прибирання міських територій проводиться щоденно.

Під час проведення прибирання вулиць міста спеціалізованими підприємствами забороняється складування змету та сміття на зеленій смузі вулиці.

Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (підходи до вокзалів, території ринків, сезонних торговельних майданчиків, під час проведення багатолюдних зібрань та заходів тощо) виконується на протязі всього робочого дня.

2.7.4. Прибирання дитячих, спортивних, господарських майданчиків, садів, подвір’я, доріг, тротуарів, дворових і внутрішньоквартальних проїздів здійснюється спеціалізованою малогабаритною (самохідною або ручною) прибиральною технікою з робочою шириною захвату до 1,5 метри.

Місця, які недоступні для прибиральної техніки, прибираються вручну до початку роботи техніки. Із важкодоступних місць допускається подавати сніг на смугу, що прибирається машинами.

Тротуари шириною понад 3,5 метри, а також внутрішньоквартальні проїзди і двори слід прибирати машинами, призначеними для прибирання проїзної частини вулиць (при задовільній несучій спроможності покриттів).

2.7.5. Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення проводиться підприємствами, у яких вони знаходяться на балансі, не менше одного разу на квартал.
З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати змет та побутове сміття в зливоприймальні колодязі.

2.7.6. Після кронування або зняття дерев на магістралях та головних вулицях, вивіз гілля та деревини проводиться на протязі робочого дня, з вулиць другорядного значення та прибудинкових територій на протязі двох діб.

Після порубки дерев пні повинні бути видалені на протязі семи днів на магістралях і головних вулицях та на протязі десяти діб – на вулицях другорядного значення та прибудинкових територіях.

Повалені дерева повинні бути видалені балансоутримувачем або спеціалізованим підприємством, яке визначено тендером, негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від струмененесучих провідників, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій – на протязі доби з часу виявлення.

Роботи по догляду за зеленими насадженнями на вулицях, площах, бульварах, майданчиках повинні проводитись спеціалізованими підприємствами, організаціями зеленого господарства, які укомплектовані спеціалізованою технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами, або власником будівлі /орендарем/.

2.7.7. Вивезення сколу асфальту при проведенні вулично-ремонтних робіт проводиться виконувачем робіт: на головних магістралях міста – негайно (під час роботи), а на інших вулицях та прибудинкових територія – на протязі доби.

2.7.8. Під час літнього прибирання, підмітання, миття та поливання території проводиться вручну (зі спеціальних водопровідних систем) чи за допомогою спецмашини в ранні ранкові або пізні вечірні години.

Миття тротуарів має бути закінчене до виконання цієї операції на проїзній частині, для чого час прибирання повинен бути узгоджений із графіком роботи поливально-мийних машин.
2.8. Особливості прибирання міських територій у зимовий період
2.8.1. Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами (пункт 3.5.12 «Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету по житлово-комунальному господарству від 17.05.2005 № 76).

2.8.2. Підгортання (окучування) снігу повинно здійснюватись циклами технологічних етапів.

Сніг, що прибирається в подвір’ях, на внутрішньо квартальних проїздах, на окремих вулицях, допускається складати на газонах і на вільних територіях при забезпеченні зберігання зелених насаджень.

2.8.3. Під час посипання доріг, тротуарів протиожеледними (піскосоляними) матеріалами не допускається попадання їх на зелені зони вулиць.

2.8.4. Очищення дахів від снігу та льодових бурульок проводиться своєчасно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. Необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових. Сніг та льодові бурульки скинуті з дахів, необхідно окучувати і протягом доби вивозити.
ІІІ. Забезпечення санітарного стану

3.1. Відповідальність за утримання в належному санітарному стані та благоустрій вулиць, прибережних зон, парків, скверів, ринків, кладовищ та інших об’єктів на території міста покладається:

3.1.1. Прибудинкових територій відомчого житлового фонду і закріплених виконавчим комітетом міської ради територіях — на керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчої належності.

3.1.2. Прибудинкових територій житлових будинків комунальної власності — на керівників виробничих житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств.

3.1.3. Прибудинкових територій будинків, що належать житлово-будівельним кооперативам і об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків на керівників кооперативів і об’єднань.

3.1.4. Прибудинкових територій будинків та споруд, що належать громадянам на правах приватної власності або знаходяться у користуванні, а також тротуар, газон, ливнесток — відповідно на власників будинків і користувачів.

3.1.5. Територій, що закріплені за спортивними спорудами, об’єктами соціальної, культурно-побутової сфери, закладами освіти та медицини у — відповідно на власників (користувачів) об’єктів.

3.1.6. Прилеглих територій до автозаправних станцій (по периметру 50 метрів) на власників відповідних автозаправних станцій.

3.1.7. Зупинок міського громадського транспорту, в тому числі кінцевих зупинок маршрутних таксі, — на керівників підприємств, організацій, установ та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, за якими закріплені зупинки.

3.1.8. Території організованої парковки та стоянки автотранспорту – на керівників підприємств, організацій і установ, уповноважених органами місцевого самоврядування здійснювати збір коштів за парковку.

3.1.9. Територій стадіонів, об’єктів природно-заповідного фонду, парків, скверів, зелених зон, пляжів, об’єктів соціальної, культурно-побутової сфери усіх форм власності — на керівників підприємств, у віданні яких вони знаходяться або закріплені рішенням виконавчого комітету Кілійської міської ради.

3.1.10. Територій, що прилягають до магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок та підприємств побуту, закріплених в установленому порядку за ними територій — на керівників підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування усіх форм власності.

Зазначені підприємства, крім прибирання території, зобов’язані забезпечити встановлення урн біля своїх підприємств, чистоту вікон та вітрин.

3.1.11. Території ринків, торгівельних зон і прилеглих до них територій та закріплених за ними в установленому порядку територій, літніх майданчиків закладів торгівлі і громадського, харчування — на керівників ринків, закладів торгівлі і громадського харчування, відповідальних осіб, які отримали дозвіл на облаштування торгівельної зони в установленому порядку. Ці підприємства, крім прибирання території, зобов’язані забезпечити встановлення урн, туалетів на своїх територіях і забезпечити їх обслуговування, своєчасне вивезення сміття.

Усі власники ринків, підприємств торгівлі, громадського харчування та побуту зобов’язані проводити благоустрій прилеглої території, облаштовувати газони та квітники, відповідно до паспорта, узгодженого з міськвиконкомом. Робота ринків не повинна погіршувати санітарний стан місця його знаходження, негативно впливати на умови проживання мешканців прилеглих будинків та створювати перешкоди для руху транспорту і пішоходів.

Встановлення об’єктів дрібно — роздрібної торгівельної мережі юридичними та фізичними особами на вулицях міста проводиться на підставі дозволу, виданого міською радою в установленому порядку. Торгівля у невизначених місцях забороняється.

Забороняється надавати дозвіл на торгівлю на зелених зонах міста.
При торгівлі напоями на розлив, стічні води повинні відводитись до каналізаційної мережі, а при її відсутності — в спеціальні резервуари. Звільнена тара підлягає щоденному вивезенню.

3.1.12. Зливової каналізації, оглядових і зливоприймальних колодязів, своєчасний ремонт люків, водостоків, зливоприймальних решіток, прибирання і очищення лотків, канав, труб, дренажів, що призначаються для відводу поверхневих і ґрунтових вод із вулиць і шляхів, очищення і негайний вивіз відходів із зливоприймальних колодязів, тощо — на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться або які отримали дозвіл від виконавчого комітету міської ради на їх обслуговування.

3.1.13. Територій цвинтарів, братських поховань – на цех благоустрою або на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться або за якими вони закріплені рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.1.14. Ділянок, підготовлених під забудову і тих, що звільнились після зносу — на користувачів земельних ділянок.

3.1.15. Територій, відведених під забудову, — на керівників підприємств та організацій, яким відведені ці земельні ділянки рішенням міської ради.

3.1.16. Територій, що прилягають до трансформаторних і розподільних підстанцій, а також біля опор і в межах охорони ЛЕП — на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться.

3.1.17. Територій, що прилягають до котелень і теплових пунктів – на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться.

3.1.18. Туалетів, що перебувають у комунальній власності, в також у власності юридичних і фізичних осіб — на керівників підприємств, фізичних осіб, на обслуговуванні або у власності яких вони знаходяться.

3.1.19. Площадок, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники і прилеглі до них території — на керівників виробничих житлових ремонтно-експлуатаційних управлінь, підприємств усіх форм власності, кооперативів, об’єднань. За належний технічний стан сміттєзбірників (контейнерів) несе відповідальність їх власник.
3.2 Вивезення твердих побутових відходів за планово-регулярною системою за договорами з організаціями і громадянами, що володіють будинками на правах приватної власності або їх орендують, а також вивіз рідких нечистот від житлових організацій, домовласників, соціально-побутових підприємств за їх заявкою здійснюється спеціалізованими експлуатаційними підприємствами.

Вивіз промислових відходів на полігон твердих побутових відходів міста здійснюється підприємствами відповідно до укладених договорів.

Керівники підприємств забезпечують безпечне транспортування відходів територією міста, організують негайне прибирання розсипаних відходів при їх перевезенні.

Повноваження щодо адміністративного впливу до осіб, що допускають забруднення доріг, покладаються на органи державної автомобільної інспекції.

 

3.3. Підприємства, які надають послуги, служби виконавчого комітету міської ради відповідно до їх функціонального призначення зобов’язані:

3.3.1. Вивозити тверді та рідкі побутові відходи, на вивіз яких укладено договори, регулярно, згідно з умовами договору.

3.3.2. Проводити контроль за роботою екіпажів на лінії, виконанням графіка роботи, виявляти та усувати причини, що перешкоджають своєчасному вивезенню побутових відходів.

3.3.3. Вести систематичну роз’яснювальну і виховну роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму і вимагати безумовного його виконання.

3.3.4. Складати акти, протоколи на порушників санітарного режиму і передавати матеріали до адміністративних комісій.

3.3.5. Проводити систематичний вилов бродячих собак і котів на території міста, особливо в осередках сказу за вказівкою ветеринарної служби міста.

3.3.6. Плата за вивіз відходів проводиться за існуючими тарифами відповідно до норм накопичення у терміни, визначені договором.

3.3.7. Вивіз твердих і рідких побутових відходів із відомчого житлового фонду може проводитись власним транспортом на визначені місця при наявності договору із суб’єктами права власності або користування цими місцями.

3.3.8. Відсутність договору на вивіз відходів та створення несанкціонованих смітників, тягне за собою цивільно-правову і адміністративну відповідальність відповідно кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

3.4.Керівники житлово-експлуатаційних організацій усіх форм власності та відомства, що мають на балансі житловий фонд, зобов’язані:

3.4.1. Ознайомити всіх громадян, що мешкають на території житлово-експлуатаційних підприємств, із Правилами утримання і поводження з тваринами. Зажадати від мешканців, власників домашніх тварин проведення своєчасних щеплень тварин проти сказу, дотримання правил утримання собак і котів, застосовувати заходи адміністративного впливу за порушення їх утримання.

3.4.2. Утримувати підвали, горища, вікна житлових будинків, інші підсобні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин.

 

3.5. Громадяни, які мають будинки на правах приватної власності, зобов’язані:

3.5.1. Утримувати фасад будинку, огорожу, двір і прилеглу територію в чистоті та належному санітарному стані.

3.5.2. Обов’язково укладати договори на вивіз сміття із спеціалізованими підприємствами міста згідно з діючими тарифами та не допускати складування будівельних матеріалів, будівельних відходів та сміття на зелених смугах вулиць і провулків.

 

3.6. Власники собак, котів та інших тварин зобов’язані утримувати їх відповідно до Правил утримання і поводження з тваринами у місті.

 

3.7. Власники домоволодінь, де є собака, зобов’язані установити на парканах таблички, а також дзвінки, якщо у дворі знаходиться відв’язана собака.

 

3.8. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють в установленому порядку будівельні або ремонтно-будівельні роботи, забезпечують в кінці робочої зміни належний санітарний порядок на дільниці і вивезення будівельного сміття.

При проведенні робіт, пов’язаних з розриттям ґрунту, юридичні та фізичні особи забезпечують відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття в термін, встановлений ордером, який видається  цехом благоустрою міськвиконкому.

 

3.9. Організації, які мають на балансі підземні комунікації з колодязями, зобов’язані утримувати їх в належному стані, не допускати випадків, коли на колодязях відсутні кришки.

 

3.10. Вікна-вітрини магазинів, майстерень побутового обслуговування, інших підприємств сфери послуг, рекламні оформлення, оголошення, афіші повинні утримуватись у належному стані, виконуватись державною мовою та розташовуватись відповідно до планів оформлення міста, узгоджених з архітектурно-художньою радою при управлінні містобудування та архітектури.

Розміщення кіосків, павільйонів, наметів, літніх кафе та майданчиків торгівлі і громадського харчування на зупинках громадського транспорту та інших тимчасових об’єктів обслуговування, що потребують оформлення договору користування землею, проводиться за дозволом виданим в установленому порядку міською ради.

Підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, ринки, зобов’язані утримувати у зразковому порядку малі архітектурні форми, щорічно проводити їх ремонт.

 

3.11. Громадянам та суб’єктам підприємницької діяльності забороняється:

3.11.1. Утримувати в квартирах, на балконах, лоджіях тварин, птицю, голубів, мити балкони зливанням води.

3.11.2. Витрушувати одяг, килими, інші речі у під’їздах, парадних входах до будинків, із балконів , лоджій і вікон, кидати з балконів і вікон різні предмети.

3.11.3. З 22 до 8 години ранку порушувати тишу, користуватися гучними побутовими електроінструментами та радіоапаратурою, проводити в квартирах ремонтні роботи, які викликають виникнення шумового ефекту та порушують спокій мешканців будинку.

3.11.4. Розклеювати оголошення, афіші на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших не визначених для цього місцях. Підприємствам, організаціям на балансі або утриманні яких є зупинки міського пасажирського транспорту забезпечити наявність місць для розміщення об’яв та оголошень.

3.11.5. Висаджувати городні культури, пасти худобу і птицю у не відведених для цього місцях, комунальних дворах, на вулицях, площах, у скверах, парках, на пляжах, в санітарних зонах об’єктів водопостачання.

3.11.6. Вигулювати собак без поводків і намордників, відвідувати з собаками магазини, підприємства громадського харчування, об’єкти соціального, культурного та побутового призначення.

Вигулювати домашніх тварин на дитячих майданчиках внутрішньобудинкових територій.

Вигулювати собак та випасати домашню худобу та птицю, а також виносити побутові відходи на території навчальних та лікувальних закладів і дитячих установ.

3.11.7. Проїзд у забрудненому одязі в міському пасажирському транспорті.

3.11.8. Тютюнопаління в громадських місцях визначених законодавством.

 

3.12. Громадянам, підприємствам, організаціям, установам, незалежно від форм власності та відомчої належності, забороняється:

3.12.1. Без відповідного дозволу виконавчого комітету міської ради проводити на вулицях, площах, в подвір’ях роботи щодо прокладення водопровідних, каналізаційних, газових та інших мереж.

3.12.2. Складати на вулицях будівельні та інші матеріали, розкопувати вулиці, копати ями для гасіння вапна, спалювати гумотехнічні вироби, рослинні залишки, сміття та сухе листя.

3.12.3. Використовувати неохайний і несправний транспорт, здійснювати парковку, проїзд автотранспорту на елементах благоустрою (тротуарах, бордюрах, газонах), якщо це не суперечить чинному законодавству.

3.12.4 Забруднювати вулиці при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.

3.12.5. Допускати заростання бур’янами газонів, квітників, прилеглих територій до будинків та інших об’єктів, що знаходяться у їх володінні та користуванні.

3.12.6. Розташовувати реклами на кладовищах міста та безпосередньо прилеглих до них територіях.

3.12.7. Накопичення побутового та будівельного сміття на кладовищах міста та безпосередньо прилеглих до них територіях.

3.12.8. Спалювати сміття, опале листя, гілки, побутові, промислові та інші відходи на території міста, забруднювати її хімічними та іншими розчинами.

3.12.9. Торгувати з рук, із машин або іншим чином у невстановлених місцях.

3.12.10. Ходити по газонах, зривати квіти, ламати гілки дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших місцях загального користування, спилювати дерева та кущі.

3.12.11. В’їзд автотранспорту, крім технологічного, до місць масового відпочинку і зелених зон. Біля місць масового відпочинку людей визначаються виконавчим комітетом міської ради зони для стоянки автотранспорту.

3.12.12. Звалювати сміття, тверді та побутові відходи на території міста, в річки, схили і спуски до них, а також в місцях масового відпочинку, лісосмугах і зелених насадженнях. Тверді відходи повинні вивозитись лише до спеціально відведених місць.

3.12.13. Скидати в зливову каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок та інше.

3.12.14. Пересування вулицями міста механізмів на гусеничному ходу.
3.12.15. Здійснювати мийку, ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів, купання тварин, прання білизни на подвір’ях державного, кооперативного, громадського житлового фонду, на дорогах, тротуарах, газонах, біля водойм, водорозбірних колонок, підключення до них поливних шлангів.

3.12.16. Здійснювати забудову територій міста з порушенням встановленого порядку, зокрема без відповідних дозволів управлінь містобудування та архітектури , земельних відносин та житлово-комунального господарства.

3.12.17. Перекриття вулиць, шляхів до будівель, житлових будинків та споруд  без розпорядження міськвиконкому, без погодження з органами ДАІ.

3.12.18. Заборонити рух автотранспорту на території лікувальних закладів, крім спеціального.
3.12.19. Вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі, газони, квітники, руйнувати пташині гнізда у прибережних смугах, місцях відпочинку, на туристичних базах, в лісопарковій зоні.
3.12.20. Знесення аварійних та сухостійних зелених насаджень без дозволу комісії, затвердженої відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

 

3.13. При виконанні ремонтно-будівельних робіт, зокрема при прокладанні підземних комунікацій, вживати необхідних заходів щодо повного збереження насаджень. Протягом 15 днів після закінчення робіт відновлювати дорогу, тротуари, зелені насадження.
3.14. Прибережні захисні смуги вздовж ріки Дунай, її потоків повинні утримуватись у належному санітарному стані організаціями, у віданні яких вони знаходяться або за якими вони закріплені рішенням виконавчого комітету міської ради, а також мешканцями приватного житлового масиву.

Ширина прибережної захисної смуги для ріки Дунай в межах міста складає – 100 м., для потоків 10-25 м.

У прибережних захисних смугах забороняється мийки та обслуговування транспортних засобів і техніки, облаштування звалищ сміття, гноєсховищ. накопичення рідких, твердих побутових і виробничих відходів, будівельних матеріалів.
3.15. Підприємства, організації, установи, за якими закріплені місця масового відпочинку людей, забезпечують їх доброякісною питною водою, достатньою кількістю сміттєзбірників і туалетів, щитами із інформацією про підпорядкування. Функціонування вказаних місць щорічно погоджується з міською санепідемстанцією.

3.16. Будівництво споруд для обслуговування відпочиваючих проводиться тільки за затвердженими в установленому порядку проектами за межами захисних прибережних смуг. На берегах водоймищ, річок та інших прибережних смугах розташовуються за відповідними проектами лише пляжі, човнові станції, тіньові грибки, спортивні майданчики.

 

3.17. Керівники підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності та відомчої належності, які мають на р. Дунай бази відпочинку, повинні забезпечити функціонування відомчих рятувальних служб та забезпечити їх діяльність відповідно до діючого законодавства.

  1. Утримання територій підприємств, установ та організацій

 

4.1. Відповідальні посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, юридичні особи, що мають будинки і споруди на праві господарського відання, в орендному користуванні зобов’язані:

4.1.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.

4.1.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними об”єкти благоустрою.

4.1.3. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.1.4. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

4.1.5. Проводити згідно з планами, затвердженими рішенням виконавчого комітету Кілійської міської ради інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин).

4.1.6. У процесі утримання об’єктів (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані

4.1.7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

4.1.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу на виконання робіт в управлінні містобудування та архітектури.

4.1.9. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель і споруд та інших елементів благоустрою, проводити ремонтні та реставраційні роботи стін, ремонт балконів, покрівлі, – тільки на підставі дозвільної документації, оформленої в установленому порядку.

4.1.10. Впроваджувати системи технічних оглядів територій, будівель і споруд.

4.1.11. Проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, накриття приямків, піддашки, тощо).

4.1.12. Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації.

  1. Утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

5.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій являє собою комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання.

5.2. Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції інженерному захисту територій виконуються планово, або примусово за відповідними приписами контролюючих органів.

5.3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій, а також юридичні та фізичні особи згідно із законодавством України.

5.4. Балансоутримувачі, незалежно від форм власності зобов’язані:

5.4.1. Організувати технічне обслуговування будівель і споруд інженерних систем і обладнання.

5.4.2. Забезпечити виконання вимог «Технологічної карти організації праці двірника РЕУ, ЖЕО по обслуговуванню житлового фонду» при цьому:

5.4.2.1. Загальна тривалість робочого часу двірників повинна складати 7 годин при шестиденному 41-годинному робочому тижні.

5.4.2.2. Примірний розпорядок робочого дня встановити:

початок роботи влітку з 6-00 годин

початок роботи взимку з 7.00 годин.

Вихідний день – неділя.

5.4.3. Вживати заходи охорони під’їздів житлових будинків згідно розпоряджень Кілійського міського голови за напрямками:

— встановлення домофонів з електро-електронними замками;

— встановлення дверей з кодовими замками.

5.4.4. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд на території міста.

5.4.5. Своєчасно здійснювати роботи по підтриманню фасадів будинків, споруд їх елементів у належному технічному та безпечному для пішоходів, мешканців, обслуговуючого персоналу стані.

5.4.6. Дотримуватись вимог системи весняного і осіннього оглядів фасадів та будинків і засвідчувати проведені обстеження актами не менше 2 разів на рік.

5.4.7. Обстеження балконів, лоджій, еркерів, піддашків, карнизів та поясів проводиться з обов’язковими механічними випробуваннями на предмет надійності кріплення їх елементів.

5.4.8. Негайно огороджувати небезпечну територію та забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони або еркери.

5.4.9. Ремонт фасадів будівель, утримання їх у належному стані та своєчасне фарбування проводиться згідно з паспортами на фасади та ордерами на виконання робіт, які видає управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кілійської міської ради.

5.4.10. Перепланування квартир та приміщень жилих будівель може проводитись тільки після прийняття відповідного рішення виконавчого комітету Кілійської міської ради.

5.4.11. Слідкувати за тим, щоб житлові будинки мали номерні знаки і покажчики назв вулиць встановлених зразків.

5.4.12. Своєчасно усувати недоліки в освітленні прибудинкових територій, під’їздів, сходових клітин будівель.

5.4.13. Здійснювати заходи щодо утримання будинків та споруд, які недобудовані (довгобуди) виведені з експлуатації, відселені та аварійні.

 

5.5. Посадові особи будівельних організацій зобов’язані:

5.5.1. Забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари шляхом обладнання виїздів з будівельних майданчиків твердим покриттям. При винесені з території об’єкта бруд чи ґрунт з даної території терміново прибирається.

5.5.2. Не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних, ремонтно-будівельних майданчиках та прилеглих територіях, забезпечувати виконання заходів по недопущенню пилоутворення на територіях об’єктів.

5.5.3. Не захаращувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджувати зелені насадження, не затемнювати вікна житлових приміщень будівельними матеріалами.

5.5.4. Вивозити будівельні відходи з будівельних майданчиків не менше одного разу на тиждень за погодженням відповідного відділу екології та раціонального природокористування міськвиконкому.

 

  1. VI. Контроль у сфері благоустрою м. Кілія.

 6.1. Контроль у сфері благоустрою м. Кілії направлений на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями у всіх форм власності, фізичними особами, підприємцями, громадянами вимог Правил.

Контроль за дотримання вимог Правил здійснюють депутати  міської  ради, контролери цеху благоустрою, інші посадові особи, виконкому міської ради в межах своїх повноважень.

6.2.  Громадський контроль здійснюють громадські інспектори благоустрою.

VII. Порядок внесення змін та доповнень до Правил.

 7.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться прийняттям відповідного рішення Кілійської міської ради.

7.2. Проект рішення Кілійської міської ради про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню в порядку визначеним р.VIII Правил.

VIII. Порядок громадського обговорення Проекту правил благоустрою.

 8.1. Проект рішення Кілійської міської ради „Про затвердження Правил благоустрою території м.Кілія підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект рішення публікується в районній газеті.

8.2. Суб”єкти сфери благоустрою подають зауваження на протязі місяця з моменту опублікування в міськвиконком за адресою: вул. Леніна,57.

8.3. Заходи щодо реалізації проекту Правил благоустрою території міста затверджуються рішенням Кілійської міської ради.

 

 IX. Відповідальність за порушення законодавства у галузі житлових

 прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою.

Учасники правовідносин галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою міста несуть адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *