Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

додаток №1(до рішення)

Додаток №2 (фінансування)

Додаток №4 програми(до рішення).

Додаток №6 (бюд.розв.)

Додаток_№3_(видатки)

Додаток_№5_трансф(до_рiшення)

ПРОЕКТ Про звіт бюджету2019р.

Проект РІШЕННЯ_ЗВІТ за 2019 р.

1 комментарий: Проекти рішень засідання виконавчого комітету Кілійської міської ради

  • зд?йснюється в?дпов?дно до п.п. 6.1 статт? 6 Статуту банку, затвердженого 22 кв?тня 2011року Загальними зборами акц?онер?в Банку. Спостережна рада, Правл?ння Банку, створен? ком?тети керують д?яльн?стю Банку в межах повноважень, наданих їм чинним законодавством України, Статутом та р?шеннями Загальних збор?в акц?онер?в Банку. Голова та члени Спостережної ради Банку, Голова та члени Правл?ння Банку, Голова та члени створених ком?тет?в Банку несуть в?дпов?дальн?сть за прийнят? р?шення зг?дно чинному законодавству України. Регламент роботи Спостережної ради, Правл?ння, Ком?тет?в регулюється в?дпов?дними Положеннями, затвердженими загальними зборами акц?онер?в банку. Загальн? збори акц?онер?в є вищим органом управл?ння Банку. Загальн? збори акц?онер?в можуть вир?шувати будь-як? питання д?яльност? Банку. Статутом визначено перел?к функц?й, як? належать до виключної компетенц?ї Загальних збор?в акц?онер?в Банку. Спостережна рада Банку є органом управл?ння Банку, що зд?йснює захист прав та ?нтерес?в акц?онер?в банку, зд?йснює контроль за д?яльн?стю Правл?ння Банку в межах компетенц?ї, визначеної Законом, Статутом та Положенням про Спостережну раду Банку, а також договором, що укладається з кожним членом Спостережної ради. Такий догов?р в?д ?мен? Банку п?дписує особа, уповноважена Загальними зборами акц?онер?в, на умовах, затверджених р?шенням Загальних збор?в. Спостережна рада Банку складається ?з Голови Спостережної ради та член?в Спостережної ради. Статутом визначено перел?к функц?й, як? належать до виключної компетенц?ї Спостережної ради Банку. Правл?ння Банку є колег?альним виконавчим органом Банку, який зд?йснює управл?ння поточною д?яльн?стю Банку, формування фонд?в, необх?дних для д?яльност? Банку, передбаченої Статутом, та несе в?дпов?дальн?сть за ефективн?сть його роботи зг?дно з? Статутом Банку, р?шеннями Загальних збор?в акц?онер?в, Спостережної ради Банку та чинним законодавством України. Правл?ння в межах своєї компетенц?ї д?є в?д ?мен? Банку, п?дзв?тне Загальним зборам Акц?онер?в та Наглядов?й рад? Банку. Правл?ння Банку складається з Голови Правл?ння Банку та ?нших член?в Правл?ння Банку, як? обираються (призначаються) Спостережною радою Банку. Статутом визначено перел?к питань, як? належать до виключної компетенц?ї Правл?ння Банку. К?льк?сний склад сформованих орган?в корпоративного управл?ння в?дпов?дає вимогам Статуту та вимогам, встановленим р?шенням загальних збор?в акц?онер?в Функц?онування орган?в корпоративного управл?ння регламентується Статутом. Щор?чн? загальн? збори акц?онер?в проводились в терм?н, визначений Законом України

Добавить комментарий для подставка для меню Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *